EVROPSKÁ VIRTUÁLNÍ LABORATOŘ MATEMATIKY

ČESKÝ PORTÁL


Projekt č. 2006 - SK/06/B/F/PP - 177436

ČESKÝ PORTÁL EVLM

je součástí mezinárodního projektu

EVROPSKÁ VIRTUÁLNÍ LABORATOŘ MATEMATIKY

Zpřístupňuje v českém jazyce elektronické učební materiály z různých oblastí matematiky dostupné na databázovém portálu.

Podporuje tvorbu původních vzdělávacích materiálů s pomocí nejnovějších elektronických forem (java aplety, on-line výpočty, html a xml soubory apod.) a umožňuje tak vytvářet databázový portál.

Poskytuje bezplatně konzultační službu (elektronicky) pro studenty, učitele, lektory, vědce, výzkumníky, technické pracovníky a další zájemce.

Pro učitele a studenty jsou připravené dvě didaktické pomůcky (příručky), kde mohou najít návody jak vytvářet elektronické učební materiály a jak s nimi pracovat.

V položce linky najdete informace o dalších volně dostupných elektronických zdrojích z různých oblastí matematiky.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Kontakt:Jiří Benedikt