EVROPSKÁ VIRTUÁLNÍ LABORATOŘ MATEMATIKY

ČESKÝ PORTÁL


Projekt č. 2006 - SK/06/B/F/PP - 177436

EVROPSKÁ VIRTUÁLNÍ LABORATOŘ MATEMATIKY

Základní myšlenkou projektu je vytvořit Evropskou virtuální laboratoř matematiky (EVLM), sestávající ze sítě národních center matematiky umístěných v partnerských institucích. Cílem EVLM je podporovat lepší porozumění a používání matematické vzdělanosti v oblasti ostatních disciplín postavených na matematice.

Každé národní centrum provozuje portál (v příslušném národním jazyce) zpřístupňující virtuální databázi matematických e-learningových materiálů jak partnerských institucí, tak z jiných zdrojů (jako například dříve řešených projektů EU). Národní centra budou navíc nabízet poradenské služby těm, kteří se budou chtít seznámit s nejnovějšími výsledky v matematice a ve výuce matematiky.

Očekáváme, že EVLM bude používat několik různých skupin:

  1. Studenti - na všech stupních od střední školy po Ph.D. studenty - zdroje budou studentům sloužit k lepšímu porozumění matematice

  2. Učitelé - EVLM nebude jen zpřístupňovat e-learningové zdroje, bude poskytovat i návody k jejich používání a také k vytváření nových materiálů

  3. Výzkumníci a vědci z neakademického prostředí - EVLM se bude snažit vyhovět matematickým potřebám těch, kdo nejsou sami matematici, ale potřebují používat vyšší matematiku při vlastní odborné práci.

EVLM a každý z národních portálů jsou volně přístupné na internetu. Komunikace v rámci řešitelského týmu zajišťuje, že jakákoliv žádost o pomoc a poradenství je postoupena partnerovi s příslušným odborným zaměřením.