EVROPSKÁ VIRTUÁLNÍ LABORATOŘ MATEMATIKY

ČESKÝ PORTÁL


Projekt č. 2006 - SK/06/B/F/PP - 177436

Příručka studenta

Kapitola 1 - Úvod do studentské knihy EVLM

Kapitola 2 - Metoda nejmenších čtverců pro aproximaci dat za použití programu Mathematica

Kapitola 3 - První krůčky v SPSS

Kapitola 4 - Shluková analýza se SPSS: K-Means shluková analýza

Kapitola 5 - Shluková analýza se SPSS: Hierarchická shluková analýza

Kapitola 6 - Úvod do Calculus WIZ a The Mathematical Explorer

Kapitola 7 - Calculus WIZ a The Mathematical Explorer - pokročilé použití

Kapitola 8 - Mathematica CalcCenter

Kapitola 9 - Numerické metody pro obyčejné diferenciální rovnice: Některé z metod jednoho kroku

Kapitola 10 - Runge-Kuttovy metody

Kapitola 11 - Stabilita kritického bodu lineárních soustav obyčejných diferenciálních rovnic (SODR)

Kapitola 12 - Tipy pro úspěšné studium matematiky

Kapitola 13 - Finanční matematika

Kapitola 14 - Neurčitý integrál

Kapitola 15 - Integrace po částech

Kapitola 16 - Integrace substitucí

Kapitola 17 - Úvod do Maplu

Kapitola 18 - Maple: Derivace a stacionární body

Kapitola 19 - Maple: Řešení obyčejných diferenciálních rovnic

Kapitola 20 - Udělejte svůj technický text interaktivním

Kapitola 21 - Psaní v Publiconu - užitečné tipy

Kapitola 22 - Publicon v praxi - výtahy ze studentských prací

Kapitola 23 - Úvod do MATLABu

Kapitola 24 - Psaní M-souborů v MATLABu

Kapitola 25 - Charakteristika grafů v MATLABu