EVROPSKÁ VIRTUÁLNÍ LABORATOŘ MATEMATIKY

ČESKÝ PORTÁL


Projekt č. 2006 - SK/06/B/F/PP - 177436

V databázovém portálu se nacházejí různé druhy elektronických učebních materiálů:

FACTS [Frequently Asked Consultation Topics]
- jsou to stručné, všeobecné a souhrnné informace o matematických pojmech a tématech, která se často opakují v konzultačních otázkách.

RLO [Reusable Learning Objekts]
- jedná se o učební materiály, které mohou být opakovaně používané, protože přinášejí podrobné informace o jednotlivých základních matematických pojmech a tématech.

MODUL - jde o soubor různých materiálů typu RLO, uložených najčastěji v jednom adresáři. Obsahuje komplexní informace na dané téma, resp. z dané oblasti.

PŘÍKLAD(Y) - jedná se o soubory problémů určených k řešení, nebo jsou to sbírky vybraných řešených úloh.

Učební materiály umístěné v databázi jsou soubory následujících typů:

JSP HTML XML PDF RTF PPT PPS AVI EXE

JSP - Java Server Pages

Typ souboru: Skript - krátká aplikace (web-soubor)

Program(y) pro otevření: webový prehlížeč

Program(y) pro editování: vývojové prostředky pro web, jsp soubory mohou být editované i pomocí základních textových editorů

Poznámka: JSP-soubor je serverem generovaná HTML stránka, která používá java-kód (od Sun Microsystems); JSP-kód je zpracovaný webovým serverem před odesláním do počítače uživatele, proto koncový uživatel nikdy nevidí JSP-kód, ale jen html stránku generovanou pomocí java-kódu.

HTML - Hyper Text Markup Language

Typ souboru: speciální typ textového souboru (web-soubor)

Program(y) pro otevření: web-prohlížeč

Program(y) pro editování: Adobe GoLive, Dreamweaver, FrontPage; Při znalostech syntaxe je možné použít nejjednodušší základní textový editor.

Poznámka: HTML je jazyk, který umožňuje pomocí znaků v ASCII souborech vytvářet dokumenty v prostředí www. Je podmnožinou jazyka SGML. HTML soubor - zdrojový kód je zpracovaný a vyobrazený pomocí web-prohlížeče a není viditelný uživatelem, formátuje text, tabulky, obrázky a další obsah, který je zobrazovaný na stránce. Zdrojový tvar HTML stránky může být zviditelněný nastavením View Source [Zobrazit zdrojový kód] z menu web-prohlížeče, nebo otevřením souboru v textovém editoru.

XML - eXtensible Markup Language

Typ souboru: Speciální typ textového souboru XML jazyka (web-soubor)

Program(y) pro otevření: web-prehlížeč

Program(y) pro editování: Adobe GoLive, Dreamweaver, SciWriter, Publicon

Poznámka: Jazyk XML byl vyvinutý a standardizovaný konzorciem W3C (World Wide Web Consortium) jako pokračování jazyka SGML a HTML v čase, kdy původní jazyk na publikování HTML už přestal vyhovovat především pro svoji složitost, která vznikla jeho postupným rozšiřováním. Jazyk XML nemá žádné předdefinované značky (tagy, názvy jednotlivých elementů) a také jeho syntax je podstatně přesnější, než syntax HTML. XML je otevřený odborný standard jazyka, který slouží na uspořádání a ukládání dat. Ukladání dat ve formátu XML znamená, že informace je možné lehce přenášet, sdílet a znovu používat - je určený především na výměnu dat mezi aplikacemi a na publikování dokumentů, umožňuje opsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí a nezaobírá se vzhledem dokumentu anebo jeho částí. Prezentace dokumentu (vzhledu) se následně definuje připojeným stylem. Další možností je pomocí různých stylů vykonat export do jiného typu dokumentu nebo do jiné struktury XML.

PDF - Portable Document Format

Typ souboru: dokumentový

Program(y) pro otevření: Acrobat Reader

Program(y) pro editování: Adobe Acrobat Writer

Poznámka: PDF soubor je nezávislý na softwaru a hardwaru, na kterém byl vytvořený. Soubor typu PDF může obsahovat text a obrázky, přitom formát zabezpečuje, že se libovolný dokument na různých zařízeních zobrazí stejně. Na tento formát existují volně dostupné prohlížeče na mnoho platforem. Nejznámější je prohlížeč společnosti Adobe, Adobe Reader (PDF Software), který je volně dostupný na internetu.

RTF - Rich Text Format

Typ souboru: dokumentový

Program(y) pro otevření: Microsoft Word, WordPad

Program(y) pro editování: Microsoft Word, WordPad

Poznámka: RTF je proprietární formát na ukládání dokumentů vyvinutý firmou Microsoft. WordPad je součástí operačního systému Windows.

PPT - Power PoinT

Typ souboru: prezentační

Program(y) pro otevření: Microsoft PowerPoint, PowerPoint Viewer (ppviewer.exe)

Program(y) pro editování: Microsoft PowerPoint

Poznámka: PowerPoint umožňuje rychlé vytváření efektních dynamických prezentací a integruje přitom pracovní postupy a způsoby lehkého sdělení informací. Aplikace Office PowerPoint 2007 podporuje jazyk XML různými způsoby. Výchozím formátem souborů aplikace Office PowerPoint 2007 je Microsoft Office PowerPoint XML, což je kompaktní a robustní formát souborů založený na jazyku XML. PowerPoint Viewer je volně dostupný na internetu, nebo je součástí Microsoft PowerPointu.

PPS

Typ souboru: prezentační

Program(y) pro otevření: PowerPoint Viewer (ppviewer.exe)

Program(y) pro editování: Soubor se nedá editovat.

Poznámka: pps-soubor je modifikací souboru ppt. PowerPoint Viewer je volně dostupný na internetu, nebo je součástí Microsoft PowerPointu.

AVI - Audio Video Interleave

Typ souboru: multimediální (může obsahovat obraz a zvuk)

Program(y) pro otevření: Windows Media Player, jiné video přehrávače

Poznámka: Obyčejně avi-soubory získáme pomocí digitálních kamer.

EXE

Typ souboru: Spustitelný

Program(y) pro editování: Soubor se nedá editovat.

Poznámka: exe-soubor je výstupem programovacích jazyků.